KOORDYNATOR WARSZTATU

inne


KOORDYNATOR Lipno, WARSZTATU Lipno

Opis stanowiska i zakres obowiązków

• Wykonywanie poleceń przełożonych
• Ewidencja i ustalanie harmonogramu pracy dla mechaników,
• Prowadzenie zaopatrzenia w niezbędne części po uzgodnieniu
z przełożonym,
• W porozumieniu z przełożonym kierowanie pojazdów do serwisu, kontrola przebiegu naprawy i informowanie o zakończonych działaniach,
• Ścisła współpraca z logistyką,
• Prowadzenie ewidencji i inspekcji opon,
• Kontrola i sprawdzenie cotygodniowych kart pracy warsztatu,
• Organizacja, kontrola i nadzór nad pracą warsztatu,
• Odpowiedzialność za likwidację awarii,
• Bieżąca analiza i optymalizacja kosztów działu,
• Wprowadzanie danych do systemu IT
• Nadzór nad ośnieżaniem, usuwaniem śliskości/gołoledzi: w okresach zimowych tj. od listopada do kwietnia środkami do tego przystosowanymi,
• Zgłaszanie zapotrzebowania środków niezbędnych do prac zimowego przygotowania stanowiska pracy oraz usunięcia śliskości/gołoledzi (np. piasku, soli, łopat) osobom odpowiedzialnym za zakup tychże środków

Od kandydata oczekujemy:
• Wykształcenia średniego, wyższe mile widziane
• Dyspozycyjności,
• Umiejętności pracy w zespole,
• Zaangażowania,
• Umiejętności obsługi komputera,


Oferujemy:
• Stabilną pracę w dużej, szybko rozwijającej się firmie,
• Umowę o pracę,


Jako zgłoszenie prosimy przesyłać CV na adres mailowy (kadry@megasierpc.pl) podając w tytule maila imię i nazwisko

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzule:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawa o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.97, Dziennik Ustaw Nr 133 Poz. 883Ważne do: 2024.09.08, wyświetleń: 275

nr ogłoszenia: 22783